• ГЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ (снимка)

  ГИС-ИНФРА ЕООД разполага с екип от инженери - геодезисти, ново геодезическо оборудване и лицензиран софтуер. Ние ще ви съдействаме при извършването на всички видове общи и...

 • КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИИ (снимка)

  ГИС-ИНФРА ЕООД като правоспособно юридическо лице извършва всички кадастрални дейности, регламентирани от ЗКИР и всички процедури по урегулиране на поземлените имоти...

 • ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ (снимка)

  ГИС-ИНФРА ЕООД предлага на своите клиенти планиране и проектиране на: уличната мрежа; общественият транспорт за превоз на пътници; пешеходното движение; паркирането и...

 • ГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ (снимка)

  ГИС-ИНФРА ЕООД ще ви предостави информация за инженерно-геоложката и хидрогеоложката ситуация при проектиране и строителство на инженерни съоръжения. Ние изготвяме инженерно-...

Добре Дошли в сайта на фирма Гис Инфра ЕООД

Фирмата е регистрирана с предмет на дейност проектантски и консултантски услуги. Нашият екип е съставен от квалифицирани инженери-проектанти с дългогодишен опит в бранша. Разполагаме с....

Дейности

Проектантско бюро "ГИС-ИНФРА"ЕООД извършва професионални предпроектни проучвания съобразени с инвестиционните намерения и изисквания на възложителя....

Проектантско бюро "ГИС-ИНФРА" ЕООД работи със специалисти по всички инженерни части, необходими за одобряване на инвестиционните проекти. Изработваме...

Проектантско бюро "ГИС-ИНФРА"ЕООД работи с колектив от правоспособни проектанти - архитекти, геодезисти, урбанисти и др. и изготвя всички видове подробни...