ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ (снимка)

Пътно проектиране

Главното предназначение на пътищата и улиците е осъществяване движението на пътни превозни средства и на пешеходци. Пътното проектиране и организирането на движението е комплексен процес, който в много случаи е твърде сложен и зависи най-вече от реалната ситуация и от планирането на съответната територия – урбанизирана или извън населените места. Избраните начини за провеждане на автомобилните и пешеходни потоци трябва да допринасят за бързината, икономичността и удобството на транспорта. Подходящо проектираната и оптимална организация на движението по пътищата и улиците е условие за осигуряване на по-голяма безопасност за участващите в движението. Временните организации на движението допринасят за обезопасяване на движението по пътищата и улиците по време на строителни, ремонтни и аварийни работи.

  • Проектиране на пътища и улици и паркинги
  • Проектиране на кръстовища и пътни връзки
  • Проекти за сигнализация и маркировка
  • Временна организация и безопасност на движението
  • Постоянна организация на движението
  • Проекти за транспортен достъп
  • Проекти за възстановяване на пътни настилки
  • Комуникационно – транспортен план към ПУП
  • Мотивирано предложение за вход и изход

Геодезия и картография

Кадастър и регулации

Пътно проектиране

Земеделски земи