Снимка на оператор

За контакт с нас

ГИС-ИНФРА ЕООД
2700 гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов N58 В
1618 гр. София, ж.к. Павлово, ул. Преки път N60

моб.: 0988 973 470
office@gis-infra.bg

Дейности

Проектантско бюро "ГИС-ИНФРА"ЕООД извършва професионални предпроектни проучвания съобразени с инвестиционните намерения и изисквания на възложителя....

Проектантско бюро "ГИС-ИНФРА" ЕООД работи със специалисти по всички инженерни части, необходими за одобряване на инвестиционните проекти. Изработваме...

Проектантско бюро "ГИС-ИНФРА"ЕООД работи с колектив от правоспособни проектанти - архитекти, геодезисти, урбанисти и др. и изготвя всички видове подробни...