Снимка на документи върху работна маса

Проекти

Изменение на план за регулация

Изменение на план за регулация (изображение)

Временна организация на движението

Временна организация на движението (изображение)

Вертикална планировка

Вертикална планировка (изображение)

Геодезическо заснемане – фасада

Геодезическо заснемане – фасада (изображение)

Нанасяне на самостоятелен обект в сграда

Нанасяне на самостоятелен обект в сграда (изображение)

Изменение на план за регулация

Изменение на план за регулация (изображение)

Организация на движението

Организация на движението (изображение)

Вертикална планировка

Вертикална планировка (изображение)

Топографски план

Топографски план (изображение)

Обединяване на поземлени имоти

Обединяване на поземлени имоти (изображение)

Изменение на план за застрояване

Изменение на план за застрояване (изображение)

Комуникационно транспортен план

Комуникационно транспортен план (изображение)