ПРОУЧВАНЕ И  КОНСУЛТАЦИИ (снимка)

ПРОУЧВАНЕ И КОНСУЛТАЦИИ

Проектантско бюро "ГИС-ИНФРА"ЕООД извършва професионални предпроектни проучвания съобразени с инвестиционните намерения и изисквания на възложителя.

  • Установяване на статута на даден имот
  • Наличие на изградена инфраструктура
  • Възможности за конкретно построяване
  • Инженерни проучвания
  • Технически и финансови параметри по реализацията на бъдещ инвестиционен проект
  • Други специфични проучвания, налагащи се от вида и спецификата на отделните обекти

Дейности

Проектантско бюро "ГИС-ИНФРА"ЕООД извършва професионални предпроектни проучвания съобразени с инвестиционните намерения и изисквания на възложителя....

Проектантско бюро "ГИС-ИНФРА" ЕООД работи със специалисти по всички инженерни части, необходими за одобряване на инвестиционните проекти. Изработваме...

Проектантско бюро "ГИС-ИНФРА"ЕООД работи с колектив от правоспособни проектанти - архитекти, геодезисти, урбанисти и др. и изготвя всички видове подробни...